print

Adatvédelem

Hivatalos adatok:

Cégnév:  Conflex Kft.

Adószám: 10738713-2-43 

Címünk: 1119 Budapest Hadak útja 7-9.

Tel:  06-1-4647-407

Fax: 06-1-4647-410

E-mail:  imre.milider@conflex.hu

Web: www.conflex.hu

 

Jogi nyilatkozat

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a Conflex Kft., mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

Az Eladó köteles eljuttatni  a Vevő által megrendelt termékeket a megrendeléskor megjelölt szállítási címre.
A Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a futár részére kifizetni, amennyiben nem banki átutalással történik a fizetés. Amennyiben banki átutalás történik, úgy a teljes számla összegét Vevő átutalja Eladó bankszámlájára és csak annak megérkezése után történik meg a kiszállítás.

Jogi útmutató

Amennyiben a termék házhozszállítása után kíván Vevő a vásárlástól elállni, azt a következő módon teheti meg: a vásárló, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.
Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.  A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.  
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre.  A Conflex Kft.  kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.  
Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a ConflexKft. kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.  

Adatvédelem

A conflex.hu ezúton tájékoztatja Önt, hogy személyes adatait a  szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi  bizonyítása érdekében tárolja.
Adatait harmadik fél részére nem  adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél,  cégünk alvállalkozójaként működik együtt (pl.  futárszolgálat).
Ebben az esetben alvállalkozóink a cégünk által  átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak  megőrizni, felhasználni, illetve további, harmadik személyeknek  átadni.
Adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.  törvénynek megfelelően járunk el.

Adatkezelési tájékoztató

A regisztrált felhasználó tudomásul veszi, hogy a conflex.hu site használatakor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Az adatkezelés célja:  a regisztrált felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: cégnév vagy teljes név; telefonszám; e-mail cím; város; irányító szám; utca, házszám; emelet, ajtó

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, kérdőívek kitöltésével, ajánlatkérés, visszahívás kérése, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez. Azt is tudomásul veszi a regisztráló személy, hogy egyes adatok nyilvánosságra hozataláról ő dönthet.

A conflex.hu üzemeltetője, a Conflex Kft. (székhelye: 1119 Hadak útja 7-9.) kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként a Conflex Kft. – a továbbiakban Adatkezelő - végzi (székhelye: 1119 Hadak útja 7-9.).

A Conflex Kft. megbízásából Adatkezelő biztosítja, hogy a látogatók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy a felhasználóink személyes adatai mindig frissek, pontosak és időszerűek legyenek. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen  bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladéktalanul és véglegesen teljesítjük. Ez irányú kéréseiket a conflex@conflex.hu e-mail címen kérhetik regisztrált felhasználóink.

A regisztrációval egyidejűleg Ön tudomásul veszi, hogy a rendszer napló file-okat készít a felhasználói aktivitásról (ezen belül, hogy a regisztráló személy a honlap mely felületét látogatta, mit csinált ott), ezen kívül rögzítésre kerül az IP-cím. Ezen napló file-ok a létrejöveteltől számított 3 hónap időtartamig kerülnek tárolásra, ezt követően a rendszer automatikusan törli őket.

A regisztrációval egyidejűleg Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Conflex Kft. szolgáltatásairól, aktuális kedvezményeiről, a cég híreiről és egyéb információkról, hírekről a megadott elérhetőségén (e-mail cím) tájékoztatást kap.

A regisztrációval egyidejűleg Ön tudomásul veszi, hogy a conflex.hu site üzemeltetőiként mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatait megvédjük a jogosulatlan harmadik személy általi felhasználástól, amennyiben azonban azt működési körünkön kívül eső elháríthatatlan ok idézi elő, mentesülünk a felelősség alól.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Conflex Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

A Conflex Kft. a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

A conflex.hu weboldal szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet, ezek felett nem rendelkezünk befolyással. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Conflex Kft. nem vállal felelősséget.   

Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Conflex Kft. előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át.

A Conflex Kft. regisztrációhoz kötött oldalait látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Conflex Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

A regisztráló fél tudomásul veszi, hogy az általa megosztott tartalomért ő felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. fotó, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Amennyiben valamely regisztrált felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, megosztott tartalmának egy része – név nélkül – továbbra is elérhető maradhat.


Keresés

 


Copyright © 2014 Conflex Kft. - Az oldalon található képi és szöveges tartalmak felhasználása a Conflex Kft. engedélyéhez kötött.